You are here: Việc làm Cần Thơ Việc làm kế toán tại Cần Thơ
Lỗi
  • ERROR LOADING FEED DATA

Việc làm kế toán tại Cần Thơ

Với sự phát triển của nhiều doanh nghiệp hiện nay tại Cần Thơ có thể thấy rằng nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tại Cần Thơ đang rất hót và thu hút rất nhiều nguồn nhân lực.

Việc làm kế toán tại Cần Thơ sẽ cung cấp cho các nhân viên kế toán những câu trả lời đó thông qua các hoạt động:


- Thu nhận: Ghi chép lại các hoạt động kinh tế vào các chứng từ kế toán.


- Xử lý: Hệ thống hóa các thông tin từ chứng từ kế toán vào sổ sách kế toán.


- Cung cấp: Tổng hợp số liệu để lập các báo cáo kế toán.


 Khi tìm việc làm kế toán tại Cần Thơ hẳn mọi người chắc đã nghe nhiều tới những từ liên quan tới nghề này như: kế toán trưởng, chứng từ, sổ sách kế toán. Thế nhưng xa là vì thông tin về hoạt động kinh tế của đơn vị thường không thể nói cho nhiều người biết được thậm chí còn là những “bí mật kinh doanh”.

 

Việc làm kế toán tại Cần Thơ


Để tìm được việc làm kế toán tại Cần Thơ bạn cần những phẩm chất gì?


- Trung thực: Kế toán viên phải cung cấp các thông tin trung thực về hoạt động tài chính của đơn vị để đối tượng sử dụng thông tin đề ra quyết định đúng đắn.


Kế toán viên không trực tiếp thực hiện hoạt động đó nhưng phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin đúng đắn về nó giống như “Người viết sử không làm ra lịch sử, nhưng quyết không cho lịch sử bước qua đầu”.


- Cẩn thận: Nghề này luôn gắn liền với tài liệu, sổ sách, giấy tờ trong đó chứa đựng những con số “biết nói” về tình hình tài chính của đơn vị vì vậy kế toán viên phải cẩn thận trong việc giữ gìn tài liệu cũng như tính toán những con số để làm sao chúng “nói” đúng nhất với người sử dụng thông tin.


- Ngoài ra nghề này vẫn đòi hỏi có sự sáng tạo, có kiến thức năng động, tổng hợp để phân tích đánh giá tham mưu cho người sử dụng thông tin đề ra các quyết định đúng đắn.
 

Việc làm Cần Thơ, tìm việc làm Cần Thơ, tuyển dụng tại Cần Thơ

Việc làm Cần Thơ

Việc làm kế toán tại Cần Thơ